Fransa güncellediği eSpor düzenlemeleri ile ileriye adım atmaya devam ediyor. Bugünlerde Fransız senatörler, eSpor’u tanımlayan “Nümerik Kanun”u tartışıyorlar, ve hükumet ise önümüzdeki günlerde kurduğu ulusal eSpor federasyonunu, Fransa Ekonomi Bakanlığı’nda tanıtmayı amaçlıyor.

Adı “Fédération France-Esport” veya “association France-Esport” olan bu organizasyonun görevi, rekabet ortamının hukuki çerçevelerini oturtmak, rekabet eden partiler için kanuni altyapı hazırlamak, TV yayınları için düzenlemeler getirmek ve uluslararası organizasyonlara katkı yapmak olacak. Üyeler ise turnuva organizatörleri, yayıncılar, oyuncular ve oyun firmalarının temsilcilerinden oluşacak; henüz kimin katılacağı tam belli olmasa da genel yapı böyle olacak. Daha fazla bilgi için basın toplantısını bekliyoruz.

“Nümerik Kanun” düzenlendi

“Nümerik Kanun”a geçen günlerde yapılan değişiklik ise 42’nci madde ile alakalı. Bu değişikliğin ana amacı ise profesyonel eSpor sporcuları için hazırlanan özel sabit dönem kontratlarını düzeltmek. Değişikliğin birkaç alt maddesi bulunuyor.

  1. Bu değişiklik profesyonel eSpor oyuncusunu “Nümerik Kanun”dan sorumlu bakanın onayladığı bir şirket veya organizasyon bünyesine hukuk nezdinde rekabetçi video oyunları etkinliklerinden kazanç sağladığı bir iş sahibi olarak “bağlı olan kişi olarak” tanımlıyor. Bu tanım ise eSpor takımlarının oyuncular için eSpor kontratları yazarken resmi onaya ihtiyaçları olacağını gösteriyor. Bu onayın federasyon sorumluluğunda olması bekleniyor.
  2. İş kanunu profesyonel rekabetçi oyuncu-işçilere birkaç istisna dışında uygulanabilir olacak. Endüstri normu olarak sabit dönemli kontratlar etkin olacak.
  3. Bir eSpor oyuncusu ile mali bağı olan (oyuncuya ödeme yapılması) herhangi bir organizasyon ya da şirket mutlak suretle sabit dönem kontratı kullanmak zorunda olacak.
  4. Bu sabit dönem kontratları minimum 12 ay olacak, bu düzenlemenin temeli ise “rekabetçi” sezonun 12 ay olarak görülmesi. Bir yetkili merci ise rekabetçi sezonların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyecek. Rekabetçi sezonların başlamasından sonra imzalanan kontratlar ise, kadroda değişikliğe gidilmesi halinde veya sezon sonuna kadar devam etme şartıyla 12 aydan daha kısa sürebilecek. Kontratların en uzunu 5 senelik olabilecek ve yenileme seçenekleri içerebilecek.
  5. Kontratlar üç kopya halinde düzenlenecek. Bu yazıda belirtilen 8 maddeyi de içeren kontratlar ayrıca, iki tarafın da kimlik bilgilerini, adreslerini, kontrat tarihini, oyuncudan beklenen aktiviteleri, oyuncuya ödenecek maddi tutarı (primler dahil), işverenin belirlediği sağlık sağlayıcısının adını ve adresini ve toplu sözleşmeyi ihtiva edecek. Bu kontratların ilgili kopyası oyunculara düzenlenmesinden en geç iki gün içinde gönderilecek.
  6. Kontratların açıkça tek taraflı olarak feshi mümkün olmayacak. (Örneğin bir oyuncu bir turnuvaya katılma hakkı elde edemez ise, iki taraf da anlaşmadan işveren o kontratı direkt feshedemeyecek.)
  7. Bu kurallara uyulmaması uymayan taraf için mali yükümlülükler ve muhtemel hapis süresi ile cezalandırılabilecek.
  8. Bir eSpor oyuncusuna iş veren herhangi bir organizasyon, kontrat döneminde diğer iş verdiği oyunculara eşit hazırlık ve antrenman koşulları sağlamakla yükümlü olacak, ve bu koşulları garanti etmek zorunda olacak

Düzenlemeler devam ediyor

eSpor federasyonunun kurulması, kanundaki düzenlemelerle beraber parlamento üyesi Rudy Salles’in ve senatör Jerome Durain’in geçtiğimiz günlerde yayınladığı 11 önerme içeren eSpor raporundan birkaç madde daha silmiş olacak.

Önermelerin içinde eSpor’un kumardan ayrıştırılması, ailevi bildirimler, iş kanunu ve düşük seviye kazançlar ile ilgili, 16 yaşından genç kişilerin kazançlarını garanti altına alan düzenlemeler bulunuyor. Sabit dönem kontratlar ise geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeler içinde bulunuyor.

Yine de halledilmesi gereken birkaç nokta var. Bunlar arasında bağışların vergilendirilmesi, izleyici biletlerindeki verginin azaltılması, ödül havuzlarının kanuni boyutları ve vergilendirilmesi ve profesyonel eSporcular için vize uygulamaları bulunuyor. Bu noktaların halledilmesi için bir kanun içine entegre edilmeleri gerekmiyor. Bu durumu ile yeni federasyonun ilgilenmesi bekleniyor.

Fransız hükumetinin eSpor arenasını, düzenlemeler ile profesyonel bir hale getirmek için çalıştığı gözleniyor. Ancak bu durum eSpor’un kendine ait bir federasyonu olması ile diğer sporlardan ayrıldığına bir işaret. Zaten “spor”lar ile “eSpor” arasında bir uzlaşma veya eSpor’un asimile olmasının getireceği avantajlar yakın zamanda beklenmiyor.

Genel etki ise Fransa’da eSpor’un gelişmesi için çok çaba harcansa da eSpor organizasyonları için pek fazla kazanç olmayacak ve önlerinde bazı engeller olacak. Gelişmeleri Fransa’yı takip ederek görebileceğiz.